Kontakt

Jazz
Til deg som vil leie oss:
Send en mail til mailto:cato.tindberg@yahoo.no
Mailen bør inneholde:
Kontaktinformasjon på oppdragsgiver  samt spillested (stedsnavn/full adresse) .
I tillegg tidsangivelse på jobben og hvilken anledning det er .

Askjell Hjellvik(Bass) 934 03223
Cato Tindberg (Treblås/Booking) 911 07920
Magne Braaten (Trombone) 928 93799
Poul H. Goldman (Banjo/Gitar) 974 27662
Morten Egge (Trommer) 41931019
Tom Bøttger (Trompet) 917 56409
Tor Haugom (Piano) 934 03024